Kategoriarkiv: Psykologi

Karl Marx.


Bland alla de historiska gestalter, som påverkat den industriella arbetarklassen under 1800-talet fram till våra dagar och bestämt denna klass’ läge och sociala åskådningar, har måhända ingen utövat ett så mäktigt och omfattande inflytande som Karl Marx. Han förtjänar därför … Läs mer

Publicerat i Psykologi | Lämna en kommentar

Är kärlek en konst?


Är kärlek en konst? I så fall kräver den insikter och målmedvetna ansträngningar. Eller är kärlek endast en angenäm sensation, en rent slumpartad upplevelse, nå­gonting man råkar ut för om lyckan är god? Denna lilla blogg utgår från det förra … Läs mer

Publicerat i Psykologi | Lämna en kommentar

Värderingar och mål i Freuds psykoanalytiska begrepp.


Psykoanalysen är ett karakteristiskt uttryck för västerlänningens andliga kris och ett försök att finna en lösning. Detta sägs rent ut i de nyaste utvecklingsformerna av psykoanalysen, i ”humanistisk” eller ”existentialistisk” analys. Men innan jag diskuterar min egen ”humanistiska” föreställning vill … Läs mer

Publicerat i Psykologi | Lämna en kommentar

Nutidens andliga kris och psykoanalysens roll.


När vi först närmar oss vårt ämne, måste vi betrakta den andliga kris, som Västerlandet undergår i denna avgörande historiska epok, och psykoanalysens funktion i denna kris. Medan de flesta människor i Västerlandet inte medvetet känner sig som om de … Läs mer

Publicerat i Psykologi | Lämna en kommentar

Människans situation — nyckeln till humanistisk psykoanalys.


Människan hör, med sin kropp och sina fysiologiska funktioner, till djurriket. Djurets beteende bestäms av instinkter, av särskilda handlings­mönster som i sin tur bestäms av nedärvda neurologiska strukturer. Ju högre ett djur står på utvecklingsskalan, desto mer anpassningsbara blir handlingsmönstren … Läs mer

Publicerat i Psykologi | Lämna en kommentar

E. KÄRLEKEN TILL GUD


Som redan tidigare påpekats framgår vårt behov av att älska ur särskildhetsupplevelsen och det därav fram­kallade behovet att övervinna särskildhetsångesten ge­nom att uppnå förening. Den religiösa form av kärlek som kallas kärleken till Gud är psykologiskt sett samma sak. Den … Läs mer

Publicerat i Psykologi | Lämna en kommentar

D. SJÄLVKÄRLEK


Ingen protesterar när man använder begreppet kärlek om en rad olika objekt, men däremot är det en vida spridd åsikt att lika förtjänstfullt som det är att älska andra, lika opassande är det att älska sig själv. Det antas att … Läs mer

Publicerat i Psykologi | Lämna en kommentar