Kategoriarkiv: Politik

Har vi depression i den ekonomiska aktiviteten avseende arbetslöshet?


Apatin idag är sannolikt större än på 30-talet. Det finns inga större, etablerade organisationer som ka­naliserar den frustration som depressionen skapar. Människorna engagerar sig inte på samma sätt som på 30-talet för att lösa samhällsproblemen, utan flyr istället undan det … Läs mer

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Konsumtion.


God ekonomi går hand i hand med ett mänsk­ligare samhälle, en ökad social gemenskap och en fördjupad demokrati. Redan Adam Smith framhöll att nationers välstånd aldrig kan ökas på bekostnad av befolkningens — de båda är precis samma sak. Varken … Läs mer

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Löneökningar kontra reallöner.


Orsaken till löneökningarna fram till år 2006 stod att finna i alltför låga reallöner. En höjd aktivitetsnivå och sysselsättningsgrad måste åtföljas av stigande real­löner för att tilltagande penninglöneökningar skall kunna undvikas. Skattehöjningar som drabbar lön­tagarna (till exempel inkomstskatter, moms och … Läs mer

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Expansionspolitik och skatter.


Det första steget i expansionen består i att öka den offentliga inhemska efterfrågan. Det är i princip mycket enkelt: Staten och kommunerna budgeterar lite ymnigare, och när dessa budgetar effektueras så ökar den offentliga efterfrågan. Men i praktiken har detta … Läs mer

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Grundbulten i nationalekonomi avseende sysselsättning.


Försörjningsbalansen registrerar alla inkomst-skapande aktivitetstransaktioner i ekonomin. Kon­sumtionsefterfrågan ingår i försörjningsbalansen. Varje inkomstkrona som används till konsumtion återcirkuleras och skapar därmed sysselsättning och primära inkomster. På samma sätt förhåller det sig med investeringsefterfrågan. Investeringar är aktivt sparande, det vill säga … Läs mer

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Kort om investeringar och konsumtion.


Indelningen av efterfrågan i konsumtions- och in­vesteringsefterfrågan är konventionell, snarare än rationell. Därför skall man akta sig noga för att lägga alltför stor vikt vid den. Det går inte att dra några slutsatser om vilka aktiviteter som är bra eller … Läs mer

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Politisk omdaning.


Om demokrati innebär att individen uttalar sin övertygelse och hävdar sin vilja, så är förutsättningen att han har en övertygelse och en vilja. I verkligheten har nutidens, främlingska­pets människa åsikter och fördomar men inga övertygelser, hon har sympatier och antipatier … Läs mer

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Snålhet.


Snålheten har under årtusenden betraktats som en svår synd, och inte utan anledning. Den snåle tar tacksamt emot de inkomster han får när andra spenderar, men han ger ingen sysselsättning till­baka. Om alla agerade på det sättet skulle sam­hällsekonomin bryta … Läs mer

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Medborgarlön.


För hundra år sedan ansågs det allmänt att ingen var ansvarig för sin nästa. Man antog — och det ”bevisades” vetenskapligt av ekono­merna — att samhällslagarna ovillkorligt krävde, att det fanns en väldig arme av fattiga och arbetslösa för att … Läs mer

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

b) Praktiska förslag.


Frågan är om man för hela vårt samhälle kan skapa förhållanden lik­nande dem som gemenskapernas folk har åstadkommit. Syftet skulle då vara att skapa en arbetssituation där människan ägnar sitt liv och sina krafter åt något som har mening för … Läs mer

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar