Kategoriarkiv: Politik

Har vi depression i den ekonomiska aktiviteten avseende arbetslöshet?


Apatin idag är sannolikt större än på 30-talet. Det finns inga större, etablerade organisationer som ka­naliserar den frustration som depressionen skapar. Människorna engagerar sig inte på samma sätt som på 30-talet för att lösa samhällsproblemen, utan flyr istället undan det … Läs mer

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Konsumtion.


God ekonomi går hand i hand med ett mänsk­ligare samhälle, en ökad social gemenskap och en fördjupad demokrati. Redan Adam Smith framhöll att nationers välstånd aldrig kan ökas på bekostnad av befolkningens — de båda är precis samma sak. Varken … Läs mer

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Löneökningar kontra reallöner.


Orsaken till löneökningarna fram till år 2006 stod att finna i alltför låga reallöner. En höjd aktivitetsnivå och sysselsättningsgrad måste åtföljas av stigande real­löner för att tilltagande penninglöneökningar skall kunna undvikas. Skattehöjningar som drabbar lön­tagarna (till exempel inkomstskatter, moms och … Läs mer

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Expansionspolitik och skatter.


Det första steget i expansionen består i att öka den offentliga inhemska efterfrågan. Det är i princip mycket enkelt: Staten och kommunerna budgeterar lite ymnigare, och när dessa budgetar effektueras så ökar den offentliga efterfrågan. Men i praktiken har detta … Läs mer

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Grundbulten i nationalekonomi avseende sysselsättning.


Försörjningsbalansen registrerar alla inkomst-skapande aktivitetstransaktioner i ekonomin. Kon­sumtionsefterfrågan ingår i försörjningsbalansen. Varje inkomstkrona som används till konsumtion återcirkuleras och skapar därmed sysselsättning och primära inkomster. På samma sätt förhåller det sig med investeringsefterfrågan. Investeringar är aktivt sparande, det vill säga … Läs mer

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Kort om investeringar och konsumtion.


Indelningen av efterfrågan i konsumtions- och in­vesteringsefterfrågan är konventionell, snarare än rationell. Därför skall man akta sig noga för att lägga alltför stor vikt vid den. Det går inte att dra några slutsatser om vilka aktiviteter som är bra eller … Läs mer

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Politisk omdaning.


Om demokrati innebär att individen uttalar sin övertygelse och hävdar sin vilja, så är förutsättningen att han har en övertygelse och en vilja. I verkligheten har nutidens, främlingska­pets människa åsikter och fördomar men inga övertygelser, hon har sympatier och antipatier … Läs mer

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar