Kategoriarkiv: Filosofi

Sokrates.


Den sanne filosofens själ, som redan i detta livet befriats från ”köttets arve­del”, kommer efter döden att förflyttas till den osynliga världen och leva i gemenskap med de saliga gudarna. Men den orena själen, som älskar kroppen, blir en vålnad, … Läs mer

Publicerat i Filosofi | Lämna en kommentar

Immanuel Kant om religion.


Vad är då religion? Religion är lagen inom oss, i den mån som den hämtar kraft från en lagstiftare och domare över oss; den är en moral tillämpad på kunskapen om Gud. Knyter man inte religio­nen till moraliteten, så blir … Läs mer

Publicerat i Filosofi | Lämna en kommentar

Gudstro: bejakande eller förnekande.


Olyckligtvis har den kring religiösa ting kretsande debatten sedan upplysningens dagar till stor del sysselsatt sig med frågan om gudstrons bejakande eller förnekande snarare än med frågan om vissa mänskliga attityders bejakande eller förnekande.   ”Tror du på Guds existens?” … Läs mer

Publicerat i Filosofi | Lämna en kommentar

Humanismen och vetenskapen. Min syn på saken.


Vetenskapen är indifferent gentemot värdena där livsåskådning ingår som en värdering och just därför finns det ingen »vetenskaplig livsåskådning». Men veten­skapen har i det moderna livet kommit att inta en så central ställning, att vi har en viss benägenhet att … Läs mer

Publicerat i Filosofi | Lämna en kommentar

Ateism.


Huvudfåran av den historiska utvecklingen har lett till att dessa alternativ: Religion = tron på det traditionella gudsbegreppet eller som i det sekulära livet ges till egoism, girighet och våld. Dostojevskij formulerade detta alternativ ganska kortfattat: ”Om Gud är död, … Läs mer

Publicerat i Filosofi | Lämna en kommentar

Demokrati och jämlikhet.


I det primitiva samhället är gruppen liten och sam­mansatt av människor med gemensam härstamning, bo­satta inom samma område. Med stigande kultur växer gruppen i omfång. Vi kan ju tänka på invånarna i en stad, befolkningen i en stor stat eller … Läs mer

Publicerat i Filosofi | 2 kommentarer

Om att tolka Bibeln.


Fastän det ligger på allas läppar att Bibeln är Guds ord, som lär människorna vägen till den sanna saligheten eller fräls­ningen, visar de när det kommer till kritan något helt annat. Mäng­den tycks nämligen inte bry sig mindre om något … Läs mer

Publicerat i Filosofi | Lämna en kommentar

Humanismen och vetenskapen.


Vetenskapen är indifferent gentemot värdena livsåskådning ingår en värdering och just därför finns det ingen »vetenskaplig livsåskådning». Men veten­skapen har i det moderna livet kommit att inta en så central ställning, att vi har en viss benägenhet att i den … Läs mer

Publicerat i Filosofi | Lämna en kommentar

Utilitarismen II.


I förra bloggen formulerade jag första delen av en etisk teori som jag valde ut för att skärskåda inte därför att jag instämde i den utan därför att den föreföll mig särskilt klart visa distinktionen mellan några av de mest … Läs mer

Publicerat i Filosofi | Lämna en kommentar

Utilitarism I.


Etik är ett ämne där det har rått och fortfarande råder betydande åsiktsskillnader trots all den tid och möda som har ägnats studiet av det. Det finns visserligen vissa punkter där oenigheten inte är stor. Nästan alla är ense om … Läs mer

Publicerat i Filosofi | Lämna en kommentar