Författararkiv: elenborgm

Om elenborgm

Kreativ entreprenör som gillar utmaningar. Bidrag emottages tacksamt. Bank: Handelsbanken IBAN:SE94 6000 0000 0003 3172 5851 BIC: HANDSESS Clearingnr: 6151 Konto: 590 115 952

Aristoteles’ logik.


Aristoteles’ inflytande, som på många områden varit mycket stort, har varit störst i logiken. Under senantiken, då Platon ännu dominerade i metafysiken, var Aristoteles den erkända auktoriteten i logiken, och han bibehöll denna ställning under hela medeltiden. Det var först … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Sokrates.


Den sanne filosofens själ, som redan i detta livet befriats från ”köttets arve­del”, kommer efter döden att förflyttas till den osynliga världen och leva i gemenskap med de saliga gudarna. Men den orena själen, som älskar kroppen, blir en vålnad, … Läs mer

Publicerat i Filosofi | Lämna en kommentar

Karl Marx.


Bland alla de historiska gestalter, som påverkat den industriella arbetarklassen under 1800-talet fram till våra dagar och bestämt denna klass’ läge och sociala åskådningar, har måhända ingen utövat ett så mäktigt och omfattande inflytande som Karl Marx. Han förtjänar därför … Läs mer

Publicerat i Psykologi | Lämna en kommentar

Etik.


Etiken bygger på grunduppfattningen att det finns någonting som är rätt och någonting som är fel även när det gäller människors handlingar och värderingar och att man med utgångspunkt i sin kunskap om människan kan bedöma detta. När det gäller … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Har vi depression i den ekonomiska aktiviteten avseende arbetslöshet?


Apatin idag är sannolikt större än på 30-talet. Det finns inga större, etablerade organisationer som ka­naliserar den frustration som depressionen skapar. Människorna engagerar sig inte på samma sätt som på 30-talet för att lösa samhällsproblemen, utan flyr istället undan det … Läs mer

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Immanuel Kant om religion.


Vad är då religion? Religion är lagen inom oss, i den mån som den hämtar kraft från en lagstiftare och domare över oss; den är en moral tillämpad på kunskapen om Gud. Knyter man inte religio­nen till moraliteten, så blir … Läs mer

Publicerat i Filosofi | Lämna en kommentar

Mitt liv 2004 – 2006.


År 2004 Jag hade sänt Marie ett julkort och hoppades på att få någon respons. Vad jag gjorde var att jag åkte till Malmköping och försökte igen leta upp Marie, vilket företag! Vad hoppades jag på att uppnå? I mitt … Läs mer

Publicerat i Privat | Lämna en kommentar

Gudstro: bejakande eller förnekande.


Olyckligtvis har den kring religiösa ting kretsande debatten sedan upplysningens dagar till stor del sysselsatt sig med frågan om gudstrons bejakande eller förnekande snarare än med frågan om vissa mänskliga attityders bejakande eller förnekande.   ”Tror du på Guds existens?” … Läs mer

Publicerat i Filosofi | Lämna en kommentar

Humanismen och vetenskapen. Min syn på saken.


Vetenskapen är indifferent gentemot värdena där livsåskådning ingår som en värdering och just därför finns det ingen »vetenskaplig livsåskådning». Men veten­skapen har i det moderna livet kommit att inta en så central ställning, att vi har en viss benägenhet att … Läs mer

Publicerat i Filosofi | Lämna en kommentar

Ateism.


Huvudfåran av den historiska utvecklingen har lett till att dessa alternativ: Religion = tron på det traditionella gudsbegreppet eller som i det sekulära livet ges till egoism, girighet och våld. Dostojevskij formulerade detta alternativ ganska kortfattat: ”Om Gud är död, … Läs mer

Publicerat i Filosofi | Lämna en kommentar