Immanuel Kant om religion.


Vad är då religion? Religion är lagen inom oss, i den mån som den hämtar kraft från en lagstiftare och domare över oss; den är en moral tillämpad på kunskapen om Gud. Knyter man inte religio­nen till moraliteten, så blir religionen blott en strävan efter gunst. Lovprisanden, böner, kyrkobesök skall bara ge människan ny styrka, nytt mod att bättra sig, eller vara uttryck för ett hjärta besjälat av pliktföreställningen. De är bara förberedelser för goda gärningar, men inte själva goda gärningar, och det enda sättet att behaga det högsta väsendet är genom att bli en bättre människa.

Hos barnet måste man först börja med den lag det har inom sig. Människan är föraktlig för sig själv om hon är lastbar. Detta är grundat i henne själv, och inte något som hon är bara för att Gud har förbjudit det onda. Lagstiftaren behöver ju inte samtidigt också vara lagens upphovsman. Så kan en furste i sitt land förbjuda stöld, utan att för den skull kunna sägas vara upphovsman till förbudet mot att stjäla. Härav lär sig människan inse att hennes goda upp­trädande är det enda som gör henne värdig lyckan. Den gudomliga lagen måste samtidigt framträda som naturlag, då den inte är god­tycklig. Därför hör religion till all moralitet.

Man bör emellertid inte börja med teologin. Den religion som enbart är byggd på teologi kan aldrig innehålla något moraliskt. Man kommer då bara att få å ena sidan rädsla, å andra sidan belönings lystna avsikter och tankar, vilket blott resulterar i en vidskeplig kult. Moralitet måste alltså komma först, för att sedan följas av teologi, och detta kallas religion.

Lagen inom oss kallas samvete. Samvetet är egentligen att vi rättar våra handlingar efter denna lag. Samvetets förebråelser kom­mer inte att ha någon verkan om man inte föreställer sig det som representant för Gud, som inrättat sin upphöjda stol över oss, men även en domarstol inom oss. Om religionen inte fogas till det mora­liska samvetet, så förblir det utan verkan. Religion utan moraliskt samvete är vidskeplig dyrkan. Man vill tjäna Gud genom att till exempel hylla honom, prisa hans makt och vishet, utan att bekymra sig om hur man skall uppfylla de gudomliga lagarna, ja utan att ens känna till och inom sig uppleva hans makt, vishet osv. Dessa lovprisanden är ett opium för samvetet hos sådana människor, och en kudde som låter det sova lugnt.

Alla religionsbegrepp kan barn inte förstå, men vissa måste man inte desto mindre förmedla till dem; dessa måste emellertid vara negativa snarare än positiva. — Att låta barn rabbla upp formler tjänar ingenting till och leder bara till ett förvänt begrepp om from­het. Det sanna hedrandet av Gud är att handla enligt Guds vilja, och detta måste man förmedla till barnen. Man måste se till att barnen, liksom man själv, inte missbrukar Guds namn så ofta. Om man brukar det vid lyckoönskningar, till och med i from avsikt, så är även detta just ett missbruk. Begreppet Gud skall uppfylla män­niskan med vördnad varje gång hon hör hans namn uttalas, och hon bör därför använda det sällan och aldrig lättsinnigt. Barnet måste lära sig känna vördnad inför Gud, som livets och hela värl­dens herre; vidare som den som drar försorg om människorna; och för det tredje slutligen som deras domare. Man säger att Newton, när han yttrat Guds namn, alltid hejdade sig och tänkte efter.

Genom att man klargör både begreppet Gud och begreppet plikt lär sig barnet så mycket lättare respektera den gudomliga omsorgen om alla varelser, och skyddas därmed mot dragningen till förstö­relse och grymhet, som så ofta yttrar sig i plåga ndet av små djur. Samtidigt bör man också mana ungdomen att lära sig upptäcka det goda i det onda; så är till exempel rovdjur och insekter mönster av renlighet och flit; onda människor får oss att uppskatta lagen; fåglar som lurpassar på maskar är trädgårdens beskyddare osv.

Om elenborgm

Kreativ entreprenör som gillar utmaningar. Bidrag emottages tacksamt. Bank: Handelsbanken IBAN:SE94 6000 0000 0003 3172 5851 BIC: HANDSESS Clearingnr: 6151 Konto: 590 115 952
Det här inlägget postades i Filosofi. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s