Månadsarkiv: september 2015

Kort om investeringar och konsumtion.


Indelningen av efterfrågan i konsumtions- och in­vesteringsefterfrågan är konventionell, snarare än rationell. Därför skall man akta sig noga för att lägga alltför stor vikt vid den. Det går inte att dra några slutsatser om vilka aktiviteter som är bra eller … Läs mer

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Politisk omdaning.


Om demokrati innebär att individen uttalar sin övertygelse och hävdar sin vilja, så är förutsättningen att han har en övertygelse och en vilja. I verkligheten har nutidens, främlingska­pets människa åsikter och fördomar men inga övertygelser, hon har sympatier och antipatier … Läs mer

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Demokrati och jämlikhet.


I det primitiva samhället är gruppen liten och sam­mansatt av människor med gemensam härstamning, bo­satta inom samma område. Med stigande kultur växer gruppen i omfång. Vi kan ju tänka på invånarna i en stad, befolkningen i en stor stat eller … Läs mer

Publicerat i Filosofi | 2 kommentarer

Snålhet.


Snålheten har under årtusenden betraktats som en svår synd, och inte utan anledning. Den snåle tar tacksamt emot de inkomster han får när andra spenderar, men han ger ingen sysselsättning till­baka. Om alla agerade på det sättet skulle sam­hällsekonomin bryta … Läs mer

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Är kärlek en konst?


Är kärlek en konst? I så fall kräver den insikter och målmedvetna ansträngningar. Eller är kärlek endast en angenäm sensation, en rent slumpartad upplevelse, nå­gonting man råkar ut för om lyckan är god? Denna lilla blogg utgår från det förra … Läs mer

Publicerat i Psykologi | Lämna en kommentar

Medborgarlön.


För hundra år sedan ansågs det allmänt att ingen var ansvarig för sin nästa. Man antog — och det ”bevisades” vetenskapligt av ekono­merna — att samhällslagarna ovillkorligt krävde, att det fanns en väldig arme av fattiga och arbetslösa för att … Läs mer

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

b) Praktiska förslag.


Frågan är om man för hela vårt samhälle kan skapa förhållanden lik­nande dem som gemenskapernas folk har åstadkommit. Syftet skulle då vara att skapa en arbetssituation där människan ägnar sitt liv och sina krafter åt något som har mening för … Läs mer

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar