Månadsarkiv: augusti 2015

a) Intresse och delaktighet som arbetsmotiv.


Det sägs ofta att det finns vissa slags arbeten som ingen skulle vilja göra om de inte vore tvingade till det av den ekonomiska nödvändig­heten. Gruvarbetarnas arbete nämns ofta som exempel. Men tänker man på hur olika folk är, och … Läs mer

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Värderingar och mål i Freuds psykoanalytiska begrepp.


Psykoanalysen är ett karakteristiskt uttryck för västerlänningens andliga kris och ett försök att finna en lösning. Detta sägs rent ut i de nyaste utvecklingsformerna av psykoanalysen, i ”humanistisk” eller ”existentialistisk” analys. Men innan jag diskuterar min egen ”humanistiska” föreställning vill … Läs mer

Publicerat i Psykologi | Lämna en kommentar

Nutidens andliga kris och psykoanalysens roll.


När vi först närmar oss vårt ämne, måste vi betrakta den andliga kris, som Västerlandet undergår i denna avgörande historiska epok, och psykoanalysens funktion i denna kris. Medan de flesta människor i Västerlandet inte medvetet känner sig som om de … Läs mer

Publicerat i Psykologi | Lämna en kommentar

Människans situation — nyckeln till humanistisk psykoanalys.


Människan hör, med sin kropp och sina fysiologiska funktioner, till djurriket. Djurets beteende bestäms av instinkter, av särskilda handlings­mönster som i sin tur bestäms av nedärvda neurologiska strukturer. Ju högre ett djur står på utvecklingsskalan, desto mer anpassningsbara blir handlingsmönstren … Läs mer

Publicerat i Psykologi | Lämna en kommentar