Månadsarkiv: juli 2015

E. KÄRLEKEN TILL GUD


Som redan tidigare påpekats framgår vårt behov av att älska ur särskildhetsupplevelsen och det därav fram­kallade behovet att övervinna särskildhetsångesten ge­nom att uppnå förening. Den religiösa form av kärlek som kallas kärleken till Gud är psykologiskt sett samma sak. Den … Läs mer

Publicerat i Psykologi | Lämna en kommentar

D. SJÄLVKÄRLEK


Ingen protesterar när man använder begreppet kärlek om en rad olika objekt, men däremot är det en vida spridd åsikt att lika förtjänstfullt som det är att älska andra, lika opassande är det att älska sig själv. Det antas att … Läs mer

Publicerat i Psykologi | Lämna en kommentar

C. EROTISK KÄRLEK


Broderskärlek är kärlek mellan likar; moderskärlek är kärlek till det hjälplösa. Trots alla olikheter i övrigt hör det till deras gemensamma natur att inte begränsa sig till en enda person. Om jag älskar mitt barn, älskar jag alla mina barn; … Läs mer

Publicerat i Psykologi | Lämna en kommentar

B. MODERSKÄRLEK


Moders­kärleken innebär en obetingad garanti för barnets liv och behovstillfredsställelse. Men ett viktigt tillägg måste göras här. Garantin för barnets liv har två aspekter. Den ena är den omsorg och det ansvar som är absolut oumbärliga för att barnet skall … Läs mer

Publicerat i Psykologi | Lämna en kommentar

A. BRODERSKÄRLEK.


Den verkligt fundamentala kärleken, den som finns närvarande i alla typer av kärlek, är broderskärleken. Jag menar känslan av ansvar, omsorg, respekt, kunskap om varje annan mänsklig varelse och önskan att göra livet lättare för honom. Det är detta slags … Läs mer

Publicerat i Psykologi | Lämna en kommentar

Föremål för kärlek.


Kärlek är inte i första hand en relation till en viss be­stämd individ, utan den är en attityd, en orientering av karaktären, som gör personen sympatiskt inställd till hela yttervärlden, inte till något enstaka ”objekt” för kärlek. Om en person älskar … Läs mer

Publicerat i Psykologi | Lämna en kommentar