Månadsarkiv: juni 2015

On the Psychology of Criminal Justice.


An increasing interest has developed recently in the psychology of criminals, judges, criminal law, and punishment. This probably has three major explanations. First, this interest probably originated from the growing diffusion of psychoanalytic insights and especially from the publications on … Läs mer

Publicerat i Psykologi | Lämna en kommentar

Medvetande, bortträngning och integrering.


Det mest karakteristiska elementet i den psykoanalytiska metoden är utan tvivel dess försök att göra det omedvetna medvetet ­eller, för att använda Freuds ord, att förvandla id till ego. Men fast denna formulering låter enkel och klar, är den långt … Läs mer

Publicerat i Psykologi | Lämna en kommentar

Om att tolka Bibeln.


Fastän det ligger på allas läppar att Bibeln är Guds ord, som lär människorna vägen till den sanna saligheten eller fräls­ningen, visar de när det kommer till kritan något helt annat. Mäng­den tycks nämligen inte bry sig mindre om något … Läs mer

Publicerat i Filosofi | Lämna en kommentar

Humanismen och vetenskapen.


Vetenskapen är indifferent gentemot värdena livsåskådning ingår en värdering och just därför finns det ingen »vetenskaplig livsåskådning». Men veten­skapen har i det moderna livet kommit att inta en så central ställning, att vi har en viss benägenhet att i den … Läs mer

Publicerat i Filosofi | Lämna en kommentar

Instinkter och mänskliga lidelser.


Ökningen av våld och destruktivitet i världen har riktat både exper­ternas och allmänhetens uppmärksamhet mot det teoretiska utfors­kandet av aggressionens natur och orsaker. Detta intresse är knappast förvånande, det enda förvånande är att det kommit så sent, särskilt som en … Läs mer

Publicerat i Psykologi | Lämna en kommentar

Gruppnarcissism.


Om objektet för narcissismen är den grupp han tillhör, gruppnarcissism, kan individen vara fullt medveten om den och ge uttryck åt den utan inskränkningar. Påståendet att »mitt fosterland» (eller min religion) är det underbaraste, det mest kulturella, det mäktigaste, det … Läs mer

Publicerat i Psykologi | Lämna en kommentar