Månadsarkiv: maj 2015

Utilitarismen II.


I förra bloggen formulerade jag första delen av en etisk teori som jag valde ut för att skärskåda inte därför att jag instämde i den utan därför att den föreföll mig särskilt klart visa distinktionen mellan några av de mest … Läs mer

Publicerat i Filosofi | Lämna en kommentar

Utilitarism I.


Etik är ett ämne där det har rått och fortfarande råder betydande åsiktsskillnader trots all den tid och möda som har ägnats studiet av det. Det finns visserligen vissa punkter där oenigheten inte är stor. Nästan alla är ense om … Läs mer

Publicerat i Filosofi | Lämna en kommentar

Estetisk kultur.


Ett par ord förtjänar  att sägas om den betydelse den estetiska kulturen, odlingen av smaken, utvecklingen av skönhetssinnet bör ha i vårt bildningsarbete. Ellen Key var på sin tid en vältalig förespråkare för denna sida av bildningslivet; måhända gick hon … Läs mer

Publicerat i Filosofi | Lämna en kommentar

Grundvärden och vrångbilder.


Det är inte sagt, att den är mest bildad, som har det största måttet kunskaper eller ens det bäst skolade intellektet. Det finns en viss tendens till ensidighet i det nutida bildningsarbetet. I motsats därtill måste vi hålla fast vid … Läs mer

Publicerat i Filosofi | Lämna en kommentar

Har vi glömt människan?


Men, invänder någon, vad har jag för nytta av sådant? Kan jag däri­genom komma högre på samhällsstegen, kan jag öka mina inkom­ster? Och om så ej är fallet, vad tjänar då sådana studier egentligen till? Möjligen har de sitt berättigande … Läs mer

Publicerat i Filosofi | Lämna en kommentar

Tidens kaos måste driva oss till självbesinning.


Vi lever i en tid av stora och genomgripande omvälv­ningar. Själva de yttersta grunderna för vårt liv, både de materiella och andliga, har blivit problematiska. Oros­molnen hopar sig vid horisonten, och många är de som söker tyda tidens tecken och … Läs mer

Publicerat i Filosofi | Lämna en kommentar