Månadsarkiv: april 2015

Bildning och lycka.


Vad är bildningens innersta mål? Det är sant, att vi måste ha vissa kunskaper av mer speciell natur för att göra en god insats i vårt arbete och därtill en ”allmän medborgerlig bildning” för att kunna fylla vår uppgift i samhällslivet. … Läs mer

Publicerat i Filosofi | Lämna en kommentar

Är människan ett rovdjur?


Finns det några tecken som tyder på att människans förfäder var rov­djur? Den första människoliknande varelse, som kan ha varit en av män­niskans förfäder, är Ramapithecus, som levde i Indien för ungefär 14 miljoner år sedan. Formen av hans tandrad … Läs mer

Publicerat i Psykologi | Lämna en kommentar

Baruch Spinozas åtta första teorem.


  Definitioner 1 Med orsak till sig själv förstår jag det vars essens innesluter existens eller det vars natur inte kan tänkas på annat sätt än som existerande. 2 Ändligt i sin art kallas det ting som kan begränsas av … Läs mer

Publicerat i Filosofi | Lämna en kommentar

Instinkt.


instinkt. Eng: instinct. Ärftligt betingat beteende­mönster med vars hjälp djur löser sådana kom­plicerade uppgifter som bobyggande, parning, vård av avkomma, jakt, gruppbildning, revir­bildning och revirkamp, migration osv. Olika reaktionsmönster som ingår i stora be­teendeprogram som fortplantning (med bo­byggande, uppvaktning av … Läs mer

Publicerat i Psykologi | Lämna en kommentar

Demokrati i Sverige 2006


Publicerat i Filosofi | Lämna en kommentar

Föreställningen om Gud.


Många människor säga sig ha en personlig upplevelse av ett högsta väsen som de kallar Gud. De menar, otvivelaktigt fullt riktigt från deras ståndpunkt, att vad de sålunda upplever bör ställas främst så snart tal blir om eviga ting. En … Läs mer

Publicerat i Religion | Lämna en kommentar