Månadsarkiv: januari 2013

Auktoritärt samvete.


Det auktoritära samvetet är rösten från en till det inre förlagd, yttre auktoritet, föräldrarna, staten, eller vilken nu denna auktoritet i en kultur råkar vara. Så länge en människas förhållande till auktoriteten bara är utvärtes och saknar etisk sanktion kan … Läs mer

Publicerat i Psykologi | Märkt | Lämna en kommentar

Samvetet, människans självbesinning.


Envar, som talar om och tänker på något ont, som han gjort, tänker därmed på det brott han begått, och vad man tänker på, däri fastnar man — med hela sin själ fastnar man ohjälpligt i vad man tänker på, … Läs mer

Publicerat i Psykologi | Märkt | Lämna en kommentar

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.


FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna antogs 1948 av FN:s generalförsamling i Palais de Chaillot, Paris. Texten till deklarationen om de mänskliga rättigheterna skrevs av FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna, med Eleanor Roosevelt som ordförande. Enligt Guinness rekordbok är … Läs mer

Publicerat i Politik | Märkt | Lämna en kommentar