Månadsarkiv: augusti 2011

Behov för att överleva och behov för att leva meningsfullt.


För att vi helt och fullt skall förstå människans predikament och de valmöjligheter hon ställs inför, måste jag först ta upp en annan konflikt, som oskiljaktigt tillhör människolivet. I och med att människan har en kropp och kroppsliga begär, har … Läs mer

Publicerat i Psykologi | Lämna en kommentar

Människonaturen och dess olika yttringar.


Vad innebär det att vara människa — dvs. vad är det mänskliga element som vi måste betrakta som en väsentlig faktor för det sociala systemets funktion. Härvid måste vi överskrida gränserna för det som kallas för ”psykologi”. Företaget hör snarare … Läs mer

Publicerat i Filosofi | Lämna en kommentar

Vad hoppet inte är.


Hoppet är ett utslagsgivande element vid varje försök att förändra samhället och göra det mer levande, medvetet och förnuftigt. Men hoppets natur missförstås ofta och förväxlas med inställningar som inte har något med hopp att göra utan i själva verket … Läs mer

Publicerat i Psykologi | Lämna en kommentar

Värden och normer.


Hittills har jag inte berört ett av de fundamentala elementen i människans situation, nämligen hennes behov av en värdeskala för att leda handlingar och känslor. Naturligtvis råder det i regel en diskrepans mellan de värden, som folk bekänner sig till, … Läs mer

Publicerat i Filosofi | Lämna en kommentar

Den mänskliga existensens villkor.


Vilka är dessa villkor? Vi måste huvudsakligen räkna med två, som är besläktade med varandra. Först har vi den instinktiva determinismens avtagande ju högre upp på utvecklingsskalan vi kommer inom djurriket. Lägst är den hos människan hos vilken den instinktiva … Läs mer

Publicerat i Psykologi | Lämna en kommentar

Behovet av ramar för orientering och tro.


På den fråga, som den mänskliga tillvaron ställer, kan det ges olika rimliga svar. De kretsar kring två problem: det första gäller behovet av en ram för orienteringen och det andra behovet av en ram för tron. Vilka svar finns … Läs mer

Publicerat i Psykologi | Lämna en kommentar

Tron.


När hoppet förflyktigats är livet slut — i bokstavlig eller bildlig bemärkelse. Hoppet är ett element som ingår i själva livsstrukturen, i människoandens dynamik. Det är nära förbundet med ett annat element i livsstrukturen: tron. Tron är inte någon svag … Läs mer

Publicerat i Filosofi | Lämna en kommentar