Månadsarkiv: juni 2011

Freuds uppfattning om barnet och min kritik av den.


Som var och en vet som läst något av Freud hade han en ytterst kritisk inställning i den för honom centrala frågan om förhållandet mellan det medvetna tänkandet och den omedvetna motivationen. Freud kan verkligen inte anklagas för att inte … Läs mer

Publicerat i Psykologi | Lämna en kommentar

”Att lyckas” och ”att bli lycklig”.


Vad är bildningens innersta mål? Det är sant, att vi måste ha vissa kunskaper av mer speciell natur för att göra en god insats i vårt arbete och därtill en ”allmän medborgerlig bildning” för att kunna fylla vår uppgift i … Läs mer

Publicerat i Filosofi | Lämna en kommentar

Har vi glömt människan när man diskuterar livsåskådningsfrågor?


Men, invänder någon, vad har jag för nytta av livsåskådningsfrågor? Kan jag därigenom komma högre på samhällsstegen, kan jag öka mina inkomster? Och om så ej är fallet, vad tjänar då sådana studier egentligen till? Möjligen har de sitt berättigande … Läs mer

Publicerat i Filosofi | Lämna en kommentar

Tidens kaos måste driva oss till självbesinning.


Vi lever i en tid av stora och genomgripande omvälvningar. Själva de yttersta grunderna för vårt liv, både de materiella och andliga, har blivit problematiska. Orosmolnen hopar sig vid horisonten, och många är de som försöker tyda tidens tecken och … Läs mer

Publicerat i Filosofi | Lämna en kommentar

Det terapeutiska syftet enligt Sigmund Freud och min kritik av hans uppfattning.


Först vill jag säga något om den klassiska freudianska psykoanalysens mål och syfte. Som Freud en gång uttryckte det, var terapins syfte att sätta människan i stånd att arbeta och älska. I mer sakliga termer är psykoanalysens syfte att sätta … Läs mer

Publicerat i Psykologi | Lämna en kommentar

Psykoanalysens syfte.


Den fråga jag vill börja med är också en grundfråga för hela den fortsatta framställningen: Vad är psykoanalysens syfte? Det är ju en mycket enkel fråga, och jag tror att det finns ett mycket enkelt svar: Att lära känna sig … Läs mer

Publicerat i Psykologi | Lämna en kommentar