Månadsarkiv: maj 2011

Environmentalister och behaviorister.


Upplysningstiden och environmentalismen En åsikt diametralt motsatt instinktivisternas tycks vara den som environmentalisterna omfattar. Enligt deras tänkesätt är människans beteende uteslutande format av omgivningen [environment] , dvs av sociala och kulturella faktorer i motsats till »medfödda». Detta gäller särskilt om … Läs mer

Publicerat i Psykologi | Lämna en kommentar

Religion och vetenskap – en kort reflektion.


I och med det vetenskapliga tänkandets väldiga utveckling och industrins och jordbrukets framsteg blev konflikten mellan religionens vetenskapliga påståenden och den moderna vetenskapens oundvikligen skarpare och skarpare. De flesta av upplysningstidens antireligiösa argument riktades inte mot den religiösa attityden utan … Läs mer

Publicerat i Religion | Lämna en kommentar

Finns det hot mot att förverkliga sig själv?


Hittills har jag försökt visa, att vi endast om vi skiljer mellan den auktoritära och den humanistiska religionen och mellan ”rådgivning i anpassning” och ”själavård” kan försöka besvara ovanstående fråga. Men jag har hittills uraktlåtit att diskutera olika sidor av … Läs mer

Publicerat i Filosofi | Lämna en kommentar