Månadsarkiv: september 2010

Själviskhet och självkärlek.


Överallt i den moderna kulturen är själviskheten belagd med tabu. Vi får lära oss att själviskheten är syndig och att det är något gott att älska andra. Visserligen står denna lära i en skriande motsats till de verkliga förhållandena i … Läs mer

Publicerat i Filosofi, Psykologi | Lämna en kommentar

Hämning och produktivitet.


En människouppfattning som utgår från att människan till själva sin natur är destruktiv och självisk leder till en åskådning, som anser att en moralisk livsföring består i att undertrycka dessa onda böjelser, åt vilka människan utan ständig självtukt skulle hänge … Läs mer

Publicerat i Psykologi | Lämna en kommentar

Humanistisk kontra auktoritär etik.


Om vi inte med den etiska relativismen vill uppge försöket att uppställa objektivt giltiga handlings normer, uppstår frågan vilka kriterier på sådana normer vi kan finna. Hur ett kriterium är beskaffat beror på arten av det etiska system vars normer … Läs mer

Publicerat i Filosofi | 1 kommentar

Karaktär och moraliskt omdöme.


Problemet om moraliska omdömens möjlighet har ofta sammankopplats med frågan om viljans frihet. En åskådning hävdar att människan är fullständigt determinerad av förhållanden som hon inte kan behärska och att föreställningen att människan kan fritt fatta sina beslut bara är … Läs mer

Publicerat i Filosofi | Lämna en kommentar

Produktiv kärlek och produktivt tänkande


Människans tillvaro kännetecknas av att hon är ensam och skild från världen. Men då hon inte är i stånd att uthärda denna ensamhet tvingas hon söka samhörighet och enhet. Det finns många sätt på vilka hon kan tillfredsställa detta behov, … Läs mer

Publicerat i Filosofi | Lämna en kommentar

Människan – varg eller får?


Det är många som tror att människor är får; det finns andra som tror att människor är vargar. Båda sidorna kan uppbåda goda argument för sina åsikter. De som anser att människor är får behöver bara visa på att människor … Läs mer

Publicerat i Filosofi | Lämna en kommentar