Månadsarkiv: augusti 2010

Skillnaden mellan djur och människa – aggression.


Om mänsklig aggression höll sig mer eller mindre på samma nivå som andra däggdjurs – särskilt schimpansens, vår närmaste släkting skulle vårt samhälle vara ganska fridsamt och fritt från våld. Men så är det inte. Människans historia är en berättelse … Läs mer

Publicerat i Psykologi | Lämna en kommentar

Angående instinkter.


Min tes – som jag skall utveckla närmare – är att destruktivitet och grymhet inte är instinktiva drifter, utan lidelser som har sin rot i människans totala existens. De utgör ett sätt att skaffa sig mening i livet; de finns … Läs mer

Publicerat i Psykologi | Lämna en kommentar

Livsinställning och hängivenhet.


Människornas förmåga till jagmedvetande, förnuft och fantasi – nya egenskaper som går längre än de klokaste djurs förmåga till instrumentellt tänkande – kräver en föreställning om världen och om människans uppgift som har en fast struktur och enhetlighet. Människorna behöver … Läs mer

Publicerat i Filosofi | Lämna en kommentar

Humanistiskt samvete


Det humanistiska samvetet är inte den till vårt inre förlagda rösten från en auktoritet som vi är angelägna att vara till lags och rädda att misshaga; det är vår egen röst. som finns hos varje människa och är oberoende av … Läs mer

Publicerat i Psykologi | Lämna en kommentar

Olika slag av lust.


Analysen av den kvalitativa olikheten mellan olika slag av lust är nyckeln till problemet om förhållandet mellan lusten och det moraliska värdet. Ett slags lustkänslor som Freud och andra ansett vara det väsentliga i all lust är den känsla som … Läs mer

Publicerat i Psykologi | Lämna en kommentar

Är människan en enda art?


Frågan är: kan vi vara säkra på att människor i sitt förhållande till andra mänskliga varelser upplever dessa som hörande till samma art, så att de reagerar med det beteendemönster mot sina artmedlemmar som är genetiskt reglerat? Ser vi inte … Läs mer

Publicerat i Psykologi | Lämna en kommentar

Egenintresset


Jag tänker här behandla begreppet egenintresse, som har blivit ett av det moderna samhällets symboliska nyckelord. Det är mångtydigt, och man kan först fullt förstå denna mångtydighet, om man tar hänsyn till begreppet »egenintressets» historiska omvandling. Frågan är vari egenintresset … Läs mer

Publicerat i Filosofi | Lämna en kommentar